ولایت فقیه، مسئله ای کلامی یا فقهی؟(باتأکید بر آثار کلامی)
61 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » پاییز 1390 - شماره 26 (24 صفحه - از 119 تا 142)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئله ولایت فقیه جامع الشرایط در رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت،به رغم پیشینه طولانی«ولایت فقیه»امروزه در کانون‌ گفت‌وگوهای علمی به‌ویژه در حوزه علم کلام،فقه و سیاست قرار دارد. آیا در عصر غیبت،ولایت فقیه جامع الشرایط در اداره امور جامعه‌ اسلامی فرعی از فروع امامت و مسئله‌ای کلامی است،یا فرعی از فروع‌ فقهی؟پذیرش هریک از دو دیدگاه،نتایج مهم عملی و نظری در عرصه‌های سیاسی،اجتماعی و حوزه‌های اعتقادی و فرهنگی به همراه‌ دارد.در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیل متن به بررسی کلامی‌ یا فقهی بودن«ولایت فقیه»پرداخته،در ادامه شبهات کلامی آن را نقد و بررسی می‌کنیم. کلیدواژه ها : ولایت فقیه ،فقیه جامع الشرایط مسئله کلامی ،مسئله فقهی ،آثار کلامی ،حاکمیت سیاسی