معرفی و بررسی تحلیلی سه اثر کهن تاریخی شیعه (الارضاد، إعلام الوری و کشف الغمه)
49 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » بهار 1386 - شماره 13 (40 صفحه - از 195 تا 234)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر امت زنده ای ، هویتی مخصوص به خود دارد و شناسنامه اش بر اساس میراث های تاریخی اش شکل می گیرد. بر این اساس ، میراث های تاریخی و فرهنگی جهان اسلام برای امت اسلامی ایجاد هویت نموده ،پیکر جامعه اسلامی را نیرو و نشاط می بخشد و سبب پایداری ، استواری و وحدت جهانی مسلمانان می شود.مورخان با تلاش فراوان به جمع آوری و ثبت و ضبط میراث های تاریخی می پردازند و کتاب های تاریخی ،سرمایه های جوامع و امت ها هستند که این میراث های تاریخی در آن ها گرد آمده است . از جمله این سرمایه های اسلامی ، سه کتاب مهم تاریخی الارشاد شیخ مفید، اءعلام الوری باعلام الهدی شیخ طبرسی وکشف الغمه فی معرفه الائمه اءربلی است که بازخوانی آن ها در فهم اندیشه تاریخی مسلمانان و آشنایی آنان با سرمایه های تاریخی شان تاثیر به سزایی دارد. این نوشتار، ضمن معرفی و بررسی سه اثر کهن و مهم یاد شده ، به مقایسه تحلیلی مطالب آن ها می پردازد. کلیدواژه ها : تاریخ ،تاریخ نگاری ،الارشاد اعلام الوری باعلام الهدی و کشف الغمه فی معرفه الائمه