پاسخ به کثرت گرایی دینی و انحصارگرایی مسیحی
56 بازدید
محل نشر: آینه معرفت » تابستان 1385 - شماره 8 (30 صفحه - از 25 تا 54)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله‌1،ترجمهء نوشتار اندیشمند معاصر امریکایی،کنث ریچارد سامپلس‌2در باب نقد پلورالیسم دینی است.وی در زمینهء مطالعات دینی صاحب نظر و دارای کتاب‌ها و مقالات‌ فراوانی است.3نویسنده در این مقاله،پس از بررسی اجمالی پلورالیسم دینی،به نقد دیدگاه جان هیکـ-هموطن خود-در این مورد پرداخته و پارادوکس‌های معرفت شناختی‌ آن را آشکار کرده و در پایان مقاله در صدد دفاع عقلانی از انحصار گرایی مسیحی بر آمده است.در این نوشتار،پس از ترجمه و پیش از پرداختن به نقد دیدگاه کنث آر. سامپلس در مورد انحصار گرایی مسیحی،به شرح نکات مفید در تنویر مسئلهء مورد بحث‌ پرداخته شده و در پایان به اختصار دیدگاه اسلام در مورد کثرت گرایی حقانیت و صدق‌ ادیان و نجات پیروان آنها بیان شده است. کلیدواژه ها : انحصار گرایی مسیحی ،کثرت گرایی دینی صدق و نجات