شق صدر و عصمت نبی (ص)
52 بازدید
محل نشر: انجمن معارف اسلامی » تابستان 1385 - شماره 7 (22 صفحه - از 105 تا 126)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به گواهی تاریخ،زندگانی پیامبر اسلام(ص)سراسر با کرامات و حوادث معجزه‌گونه‌ همراه بوده است که همگی حکایت از عظمت شخصیت آن حضرت(ص)دارد.با وجود این فضائل،عده‌ای حوادث و وقایعی را به پیامبر(ص)نسبت داده‌اند و حاصلی جز و هن شخصیت پیامبر بزرگ اسلام و خدشه به عصمت و عظمت ایشان‌ در برندارد.از جمله این حوادث داستان«شق صدر النبی(ص)»را می‌توان ذکر کرد.در کتاب‌های روایی و تاریخی عامه مطالبی در مورد شکافتن سینه پیامبر در دوران کودکی هنگامی که نزد حلیمه سعدیه بود،نقل شده است و راویان این‌ داستان آن را در شمار فضایل و کرامات حضرت محمد(ص)برشمرده و به بحث و تفصیل در مورد آن پرداخته‌اند. این نوشتار،پژوهشی در مورد داستان«شکافتن سینه پیامبر»در کودکی و تحلیل‌ عدم همخوانی آن با عصمت پیامبر(ص)است. کلیدواژه ها : شق ،صدر ،نبی ،عصمت ،شرح