نقش اندیشه های کلامی در تاریخ نگاری مسلمانان
47 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » زمستان 1384 - شماره 3 (29 صفحه - از 231 تا 259)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه‌های کلامی در تاریخ نگاری مسلمانان قابل ردیابی و اثبات است. سه اثر تاریخی شیعه الارشاد شیخ طوسی، اعلام الوری طبرسی و کشف الغمه اربلی در این مقاله به شیوه مورد پژوهانه بررسی می شود و درآمیختگی گرایشات کلامی و روشهای تاریخ نگاری را نشان می دهند. نویسندگان این ااثر در موارد متعددی آگاهانه یا ناآگاهانه اعتقادات کلامی و مذهبی خود را در کتب تاریخی یاده شده دخالت داده‌اند. کلیدواژه ها : علم کلام ،تاریخ نگاری ،الارشاد ،اعلام الوری ،کشف الغمه